602SQL-Úplná dokumentace Index  

Dialog Vlastnosti spojení na server

V tomto okně se nastavují parametry, které musí znát klientský program spouštěný z tohoto počítače k tomu, aby byl schopen se připojit k vybranému SQL serveru. Kromě toho se zde klient dozví informace o certifikátu SQL serveru a může tím ověřit jeho identitu.

Dialog se otevírá buď při registraci vzdáleného serveru nebo příkazem Vlastnosti spojení na server z popup menu u vybraného serveru (vzdáleného i lokálního).

Sekce Adresa SQL serveru

Sem se při registraci vzdáleného serveru zadávají údaje o serveru. Pokud se klient nemůže připojit z důvodu chybných údajů, lze je později zde opravit.

Číslo portu - 602SQL server využívá pro komunikaci několik TCP a UDP portů, zde se nastavuje port základní, od něhož jsou ostatní odvozeny. Nemáte-li zvláštní požadavky na čísla portů, ponechte pole prázdné. Podrobnosti o portech naleznete na stránce Porty při TCP/IP komunikaci a firewally.

Následující dvojice přepínačů určuje, připojuje-li se klient k serveru běžícímu lokálně (tj. na tom samém počítači, kde je spuštěn klient) nebo vzdáleně (tj. na jiném počítači dostupném v síti). Na Windows se pro lokální připojení používá vlastní komunikační protokol, jinak je vždy použit protokol TCP/IP. U vzdáleného serveru musí být uvedena jeho IP adresa nebo jméno hostitelského počítače přeložitelné pomocí DNS. Tlačítkem Ping lze vyzkoušet síťové (TCP/IP) propojení se vzdáleným serverem zadané IP adresy nebo jména. Provede se PING na protější adresu a oznámí se výsledek.

Sekce Socks

SOCKS firewall je produkt dodávaný Software602 umožňující připojení lokální sítě na Internet a provádějící selekci procházejících paketů za účelem zajištění bezpečnosti sítě proti proniknutí zvenčí. Má-li se spojení navazovat přes tento ochranný prvek, zapněte jeho použití a zadejte IP adresu firewallu. Více informací naleznete na stránce Porty při TCP/IP komunikaci a firewally v kapitole Spojení klienta na server přes SOCKS firewall.

Sekce Certifikát serveru

Pro šifrovanou komunikaci a připojení na ověřený důvěryhodný server je potřeba stažení certifikátu SQL serveru ke klientovi. V této sekci si můžete certifikát prohlédnout a případně smazat a tím si vyžádat nový. Podrobnosti naleznete na stránce Ověřování identity SQL serveru v síti v kapitole Jak klient ověřuje identitu serveru.