602SQL-Úplná dokumentace Index  

Dialog Vytvoření nového lokálního serveru

Pomocí tohoto dialogu (vyvolaného z kořenového prvku stromu objektů na Řídicím panelu) zadáte údaje potřebné k registraci lokálně umístěné databáze, a pokud ještě neexistuje, tak také k jejímu vytvoření.

Jméno serveru - zadejte jméno, pomocí něhož se budete k serveru přihlašovat (takto se server bude nabízet na Řídicím panelu), jméno se musí odlišovat od ostatních jmen zaregistrovaných serverů. Jméno smí mít nejvýše 31 znaků a smí obsahovat písmena, číslice a znak "_" (podtržítko).

Adresář pro databázový soubor - zadejte umístění databáze, podrobnosti o databázových souborech naleznete na stránce Přehled a umístění databázových souborů. Pokud v uvedením adresáři již existuje databázový soubor, použije se a nový se nevytváří.

Systémový jazyk a sada znaků - zadejte jazyk a sadu znaků, který bude server používat pro svá interní třídění, porovnávání, převádění z malých písmen na velká a podobné operace s identifikátory. Nesouvisí s volbou jazyka u dat v tabulkách. Podrobnosti naleznete na stránce Systémový jazyk databáze

Port - zvolte číslo základního portu, na němž bude SQL server přijímat požadavky. Podrobnosti o portech naleznete na stránce Porty při TCP/IP komunikaci a firewally.

Administrátorský účet

Pro Windows variantu SQL serveru se údaje zde zadané zapisují do registru Windows. Je-li dostatek oprávnění, provede se zápis do větve HKEY_LOCAL_MACHINE, jinak do větve HKEY_CURRENT_USER a jiní uživatelé tohoto počítače registraci neuvidí.