602SQL-Úplná dokumentace Index  

Dialog Správa databáze

Dialog je možné otevřít a měnit nastavení pouze v době, kdy server neběží. Lze použít pouze na lokální server.

Záložka Soubory

Pomocí této stránky se nastavuje umístění hlavních souborů, s nimiž SQL server pracuje. Zadáno musí být alespoň umístění základní části databázového souboru. Ostatní údaje jsou nepovinné. Podrobnosti naleznete na stránce Přehled a umístění databázových souborů.

Jazyk pro zprávy serveru - zde vyberte jazyk,

Použití jednotlivých jazyků záleží na přítomnosti překladových tabulek (.mo souborů). V současné verzi je k dispozici čeština, slovenština a angličtina. Implicitní nastavení se vezme podle jazyka operačního systému.

Záložka Správa

Na této stránce lze provést výjimečné akce, které všechny znamenají výrazný zásah do obsahu databáze.

Obnovení databáze ze záložní kopie

Pokud server provádí automatické zálohování do vybraného adresáře, je možné z tohoto místa provést obnovení obsahu databáze podle poslední zálohy. Podrobnosti na stránce Obnova databáze pomocí záložní kopie.

Podepření poškozené databáze

Pokud server se dostane do tak vážného stavu, že nejde spustit, je možné se pokusit obnovit takový stav, aby šla zachránit alespoň část dat. Podrobnosti na stránce Podepření vážně poškozené databáze.

Vymazání databáze

Výjimečná akce sloužící k definitivnímu a nevratnému vymazání celé databáze (smazání databázového souboru). Dojde také k odstranění registrace lokálního serveru.

Rekonstrukce databázového souboru

Tato operace vytvoří identickou kopii obsahu databázového souboru. Tato kopie bude mít jméno původní databáze a je možné okamžitě s ní pracovat (pouze je třeba znovu nastavit uživatelská hesla). Přenese se obsah veškerých tabulek včetně systémových. Jednotlivé aplikace se přenášejí pomocí exportu a importu. Původní soubor bude stále k dispozici pod jménem zadaným v poli Jméno pro původní databázi (zadejte jméno odlišné od existujících serverů) v adresáři z pole Adresář pro původní databázi (zadejte adresář, kde není umístěn databázový soubor).

Po spuštění akce se objeví logovací dialog, v němž je třeba se přihlásit jako ten uživatel, který má dostatečná práva k datům (nejlépe člen skupiny DB_ADMIN) a musí být zároveň členem skupiny CONFIG_ADMIN a SECURITY_ADMIN. Do nové databáze se aplikace importují pod pracovním správcovským účtem, který je na konci akce zrušen.

Akci je vhodné použít, pokud je podezření na problém s konzistencí dat. Nový databázový soubor bude výrazně menší, protože se přenášejí pouze data.

Záložka Služba / Démon

Databázový SQL server může být spuštěn jako úloha nebo jako služba (Windows) či démon (Linux). Tato záložka se věnuje registraci a ovládání serveru běžícího jako služba resp. démon. Více o provozu na Windows na stránce Provoz SQL serveru pod Windows, více o provozu na Linuxu na stránce Provoz SQL serveru pod Linuxem.