602SQL-Úplná dokumentace Index  

Adresáře pro umístění knihoven DLL volaných z SQL serveru

V procedurách a triggerech prováděných na SQL serveru lze volat externí procedury implementované ve sdílených knihovnách (DLL ve Windows či so v Linuxu). Tento mechanismus by v sobě skrýval nebezpečí pro hostitelský počítač serveru, pokud by bylo dovoleno volat procedury z libovolných knihoven - bylo by například možno pomocí API funkcí Windows mazat soubory.

Tomuto nebezpečí čelí 602SQL server tak, že povoluje volat pouze funkce z knihoven umístěných v adresáři, v němž je instalována 602SQL, a v dalších explicitně zadaných adresářích.

Nastavení adresářů s DLL/so se provádí v okně Provozní parametry, záložce Adresáře pro DLL/so. Adresář, do nějž je instalována 602SQL, není třeba na Windows uvádět, na Linuxu však ano.

Jména adresářů jsou uložena ve vlastnostech serveru DIRn souvisle očíslovaných od 1. Tyto vlastnosti lze také editovat pomocí funkce Set_property_value.

Provozní správce databáze zodpovídá za to, takto zpřístupní pouze ty adresáře, v nichž nejsou nebezpečné knihovní funkce.