602SQL-Úplná dokumentace Index  

Základní třídy 602.NET

Implementovány jsou tyto základní třídy:

Třída (Class) Popis
SQL602Connection Reprezentuje otevřené spojení do databázové aplikace. Platnost spojení lze vždy testovat vlastností Activity.
SQL602Command Reprezentuje SQL příkaz, který se má vykonat na SQL serveru přes otevřené spojení. Příkazy mohou být bez parametrů, s host parametry (parametr nahrazen :proměnná) nebo s dynamickými parametry (parametr nahrazen ?). Nejsou-li transakce explicitně řízené svými metodami, každý příkaz je prováděn v samostatné transakci.
Pomocí metody SQL602Command.ExecuteReader se konstruuje a plní SQL602DataReader
SQL602DataAdapter Reprezentuje propojení komponenty DataSet (z prostoru System.Data) k 602SQL serveru (resp. k jednomu dotazu či tabulce) a jejich synchronizaci.
SQL602DataReader Poskytuje data z dotazu - jedná se o jednosměrný průchod dotazem, pouze ke čtení.
SQL602Transaction Ukončuje či odvolává transakci. Transakci začíná (a konstruuje) třída SQL602Connection.
SQL602Exception Třída výjimek odpovídající výjimkám generovaných 602SQL serverem

Pomocné typy

Třída (Class) Popis
SQL602Parametr Reprezentuje jeden parametr parametrizovaného SQL příkazu v SQL602Command z kolekce SQL602ParametrCollection; práce s nimi spočívá v plnění vlastnosti Value před provedením a její čtení po provedení příkazu, ostatní vlastnosti se plní automaticky.
SQL602ParametrCollection Kolekce parametrů parametrizovaného SQL příkazu v SQL602Command, kolekce se vytváří a plní automaticky analýzou SQL příkazu, není nutné vlastnosti parametrů (typu SQL602Parametr) zadávat ručně (s výjimkou hodnoty).
SQL602RowUpdatedEventArgs Poskytuje data pro událost RowUpdated.
SQL602RowUdatingEventArgs Poskytuje data pro událost RowUpdating.
Delegát (Delegate) Popis
SQL602RowUpdatedEventHandler Reprezentuje metodu volanou při události RowUpdated (tj. po provedení aktualizačního příkazu uvnitř DataAdapter.Update) třídy SQL602DataAdapter.
SQL602RowUpdatingEventHandler Reprezentuje metodu volanou při události RowUpdating (tj. před provedením aktualizačního příkazu uvnitř DataAdapter.Update) třídy SQL602DataAdapter.

Neimplementovány jsou třídy: CommandBuilder, Error a Permission.

Seznam subsekcí: