602SQL-Úplná dokumentace Index  

Export vybraných komponent aplikace

Některé komponenty aplikace lze označit příznakem, který říká, se při exportu aplikace exportovat nemají. Pro tabulky lze zvlášť a nezávisle zamezit exportu návrhu a/nebo exportu dat. Objekty, které se neexportují, se ani nezapíší do definičního souboru aplikace (přípona APL).

Příznaky ovlivňující export se nastavují pro vybraný objekt nebo množinu objektů v okně Výstupy aplikace pomocí jednoho nebo (u tabulek) dvou označovacích čtverců na záložce Vlastnosti (Exportovat objekt s aplikací, Exportovat data s aplikací).

Každý nově vytvořený nebo importovaný objekt má nastaven příznak exportu. Stav příznaku se trvale pamatuje. Změna příznaku ovlivní datum poslední editace objektu.