602SQL-Úplná dokumentace Index  

Export a import všech uživatelů

Častým požadavkem bývá, aby po nové instalaci databáze server pracoval se stejnými uživateli a skupinami jako v instalaci předešlé a aby toto nastavení nespočívalo v ručním vytvoření uživatelů a skupin a znovuzavedením práv. Nejjednodušší cestou, jak toho dosáhnout, je export uživatelů ze staré databáze a po vytvoření databáze nové jejich import.

Mají-li se zachovat práva k objektům a datům v aplikaci, je nutné tuto aplikaci ze staré databáze exportovat včetně práv (příznak při exportu aplikace).

Příkazy pro export a import uživatelů jsou v k dispozici ve složce Systém / Nástroje.

Export uživatelů - vyexportuje na disk informace o uživatelích a o skupinách uživatelů, včetně vztahu "náležení do skupin". Použije se při přenosu prostředí do nového databázového souboru.

Import uživatelů - import informací z předešlého odstavce. Použije se zejména při zakládání nové databáze, pokud chceme zachovat prostředí původní databáze. Následující import aplikací vyexportovaných včetně práv zajistí, že je možné okamžitě začít pracovat.

Pozor: Hesla uživatelů jsou svázána s identifikací serveru. Proto se po importu uživatelů objeví dotaz, zda mají být hesla smazána. Pokud se hesla smažou, každý uživatel bude mít prázdné heslo a bude při prvním přihlášení vyzván, aby si zadal nové heslo.

Provozní správce, který provádí import uživatelů, může využít jeden ze dvou postupů:

  1. Buď nechá smazat všechna hesla a zatíží uživatele nutností zadat své heslo znovu. Znovuzadání hesel je třeba provést před importem aplikací, jinak by vzniklo riziko zneužití cizích přístupových práv.
  2. Bezprostředně po vytvoření databázového souboru administrátor (ještě přihlášený jako anonymní uživatel) zadá serveru stejnou identifikaci, jakou měl server, z něhož byli uživatelé exportováni (pomocí utility Přejmenovat server z složky Systém / Nástroje). Pak importuje uživatele a jejich hesla ponechá v platnosti.

Pokud má nový server jinou identifikaci než starý a hesla nejsou smazána, uživatele se nebudou moci přihlásit.