602SQL-Úplná dokumentace Index  

Export dat z 602SQL

Export dat se provádí v prostředí návrháře přenosů dat. Označte tabulku nebo dotaz na řídicím panelu a proveďte akci Export dat. Otevře se wizard pro návrh přenosů s přednastavenými hodnotami zdrojové tabulky (či dotazu). Doplňte cílový soubor (typ a jméno) a případně upravte popis přenosu, který se automaticky vygeneruje. Zde můžete některé sloupce vynechat, některé změnit apod. Navržený export si můžete uložit pro další použití.

Ve formátu DBF se neexportuje sloupec typu BLOB. Při exportu tabulky obsahující sloupce typu CLOB vznikne navíc také MEMO-soubor se stejným jménem jako soubor typu DBF. Sloupec typu TIME (i s časovou zónou) se exportuje jako CHAR. Sloupec typu TIMESTAMP (i s časovou zónou) se defaultně exportuje jako DATE (tedy ztratí se údaj o čase), lze změnit v návrháři na CHAR. Sloupce TIME a TIMESTAMP exportované jako CHAR lze bez ztráty informace importovat do 602SQL (konverze z CHARU na příslušný typ se provede automaticky).

Aplikaci lze exportovat jako jeden celek. Data se exportují ve vnitřním formátu.