602SQL-Úplná dokumentace Index  

Typy pro komunikaci s databázovým serverem (externí jazyky)

602sql definuje řadu typů a používá je zejména v popisech parametrů a výsledků API funkcí.

Jsou definovány tyto celočíselné typy:

Jméno typu rozsah od do
uns8 0 255
uns16 0 65535
uns32 0 4294967295
sig8 -127 127
sig16 -32767 32767
sig32 -2147483639 2147483639
sig64 -2^63 2^63-1

Dále pro konkrétní účely byly zavedeny tyto celočíselné typy:

Jméno typu použití pro totožný s
ttablenum číslo tabulky sig32
tobjnum číslo objektu sig32
trecnum číslo záznamu (řádku v tabulce) uns32
tcursnum číslo otevřeného kurzoru sig32
tcurstab číslo tabulky nebo otevřeného kurzoru sig16
tattrib číslo sloupce v tabulce nebo kurzoru uns8
tcateg číslo kategorie uns8

Typ tobjname je typem řetězce znaků obsahujícího jméno objektu. Má délku 32 bajtů pro 31 znaků jména a ukončující nulu. Maximální délka jména objektu je označena konstantou OBJ_NAME_LEN.

Typ WBUUID je typem univerzální identifikace objektu - uživatele nebo skupiny uživatelů. Má délku 12 bajtů. Maximální délka identifikace objektu je dána konstantou UUID_SIZE

Typ cd_t je typem kontextové proměnné aplikačního programu, typ cdp_t je typem ukazatele na kontextovou proměnnou.