Set_property_value

C/C++PascalSQL

BOOL cd_Set_property_value(cdp_t cdp, const char * owner, const char * name, int num, char * buffer, int valsize = -1);
function cd_Set_property_value(cdp : cdp_t; owner, name : PChar; num : integer; buffer : PChar; valsize : integer) : Boolean;
function Set_property_value(IN owner CHAR(32), IN name CHAR(36), IN num INT, IN buffer CHAR(254)); RETURNS BOOLEAN;


Parametry

cdp
kontextová proměnná klienta
owner
majitel vlastnosti
name
jméno vlastnosti
num
číslo hodnoty vlastnosti
buffer
hodnota vlastnosti
valsize
velikost hodnoty v bajtech, použijte hodnotu -1


Od verze

8.0

Popis

Funkce zapíše do systémových tabulek hodnotu vlastnosti name majitele owner uvedenou v řetězci buffer. Pokud vlastnost má více než jednu hodnotu (např. Dir1, Dir2), pak číslo hodnoty udává parametr num, v opačném případě musí mít parametr num hodnotu 0.

Hodnota vlastnosti se uvádí v podobě řetězce znaků. Pokud jde o vlastnost s číselnou hodnotou, parametr buffer obsahuje dekadický zápis hodnoty.

V parametrech name a owner se nerozlišují velká a malá písmena.

Majitel vlastností SQL serveru se označuje řetězcem "@SQLSERVER". Většinu vlastností SQL serveru smí nastavovat provozní správce, ostatní vlastnosti bezpečností správce. Změna vlastností SQL serveru se projeví až po novém spuštění SQL serveru.Návratová hodnota

Funkce vrací FALSE při úspěchu a TRUE při chybě.Příklad

Nastavit zálohování a zakázat anonymní přístup (např. po instalaci) bez použítí Klientského vývojového prostředí:

 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupDirectory",0,"Z:\zaloha");
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupFilesLimit",0,"7");

// zálohovat každý den o půlnoci
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupIntervalHours",0,"0");  // pro jistotu 
vynulovat 
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupIntervalMinutes",0,"0"); // pro jistotu 
vynulovat 
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupTimeDay1",0,"1");
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupTimeHour1",0,"23");
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupTimeMin1",0,"59");
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupTimeDay2",0,"0");
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupTimeHour2",0,"0");
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","BackupTimeMin2",0,"0");

// zakazat anonymni pristup
 CALL Set_property_value("@SQLSERVER","DisableAnonymous",0,"1");

Viz