602SQL-Úplná dokumentace Index  

Příkaz ALTER FULLTEXT

příkaz_ALTER_FULLTEXT ::= ALTER FULLTEXT [ schéma. ] identifikátor [ akce { , akce }... ]
akce ::= vytvoření_ft_triggeru | zrušení_ft_triggeru
vytvoření_ft_triggeru ::= ADD fulltextový_trigger
zrušení_ft_triggeru ::= DROP jméno_tabulky sloupec_id_dokumentu 

Příkaz ALTER FULLTEXT má dva významy:

Každý výskyt klauzule vytvoření_ft_triggeru přidá nový fulltextový trigger do fulltextového systému. Každý výskyt klauzule zrušení_ft_triggeru odstraní z fulltextového systému trigger určený zadanými údaji. Další detaily a popis fulltextového triggeru je uveden u příkazu CREATE FULLTEXT.

Přidání nebo zrušení fulltextového triggeru provede automaticky přeindexování části fulltextového systému, není třeba poté přeindexovat ručně.

Příklad použití

Přidat k existujícímu fulltextu sloupec odkazující na soubory uložené externě. Formát není zadán, protože se má rozpoznat automaticky.

ALTER FULLTEXT FT_FORUM
 ADD FORUM_TAB ID FILE_APPX,1

Přebudovat kompletně ftx systém (tj. rychle vymazat obsah a znovu zaindexovat):

ALTER FULLTEXT FT_FORUM

Viz