602SQL-Úplná dokumentace Index  

Seznam slov, která se neindexují

Ve fulltextovém systému pro český jazyk se neindexují následující slova (a jejich tvary). Tato slova nelze vyhledávat.

Vynechání indexace těchto slov výrazně zmenší objem fulltextových indexů a tím zrychlí indexování a vyhledávání.

"A", "ABY", "ALE", "ANEBO", "ANI", "ANIŽ", "ANO", "APOD", "AVŠAK", "AŤ", 
"AŽ",  "AČKOLIV",
"BA", "BEZ", "BUĎ", "BY", "BÝT", 
"CO",
"ČI", "ČÍ"
"DALŠÍ", "DO", "DOKUD", "DOSUD", 
"HO", 
"I",    
"JA", "JAK", "JAKO", "JAKÝ", "JE-LI", "JEHO", "JEJICH", "JEJICHŽ", "JEJÍ", 
"JEJÍMŽ", "JEJÍŽ", "JEN", "JENŽ", 
 "JINAK", "JINÝ", "JIŽ", "JÍT",
"K", "KAŽDÝ", "KDE", "KDO", "KDY", "KDYBY", "KDYŽ", "KE", "KTERÝ", "KU",
"LEDA", "LZE",
"MIMO", "MÉ", "MÍT", 
"NA", "NE", "NEBO", "NEBOLI", "NEBÝT", "NEŽ", "NICMÉNĚ", "NIKOLI", "NO", 
"O", "OD", "OKOLO", "ON", "OPROTI", 
"PAK", "PO", "POD", "POKUD", "PRO", "PROTO", "PŘE", "PŘED", "PŘES", 
"PŘESTO", "PŘESTOŽE", "PŘEVÁŽNĚ", "PŘITOM", 
"S", "SE", "SEBE", "SICE", "STEJNÝ", "SVÉ", "SÁM", 
"TAK", "TAKTO", "TAKÉ", "TAM", "TATA", "TEDY", "TEN", "TENTO", "TJ",
 "TOTIŽ", "TU", "TUTEN", "TY", "TZN", "TÝŽ", 
"U", "UVNITŘ", "UŽ",
"V", "VE", "VY", "VŠAK", "VŽDY",
"Z", "ZA", "ZDA", "ZDE", "ZE", "ZEJMÉNA",
"ŽE",

Pro slovenský jazyk jsou to slova:Pro anglický jazyk jsou to slova:

"THE","OF","AND","A","TO","IN","IS","YOU","THAT","IT","HE","WAS","FOR","ON",
"ARE","AS","WITH","HIS","THEY","I","AT","BE","THIS","FROM","OR","BY","BUT","NOT",
"WHAT","WERE","WE","WHEN","YOUR","THERE","AN","WHICH","SHE","DO","HOW","THEIR",
"IF","UP","OUT","THEN","THEM","THESE","SO","HER","WOULD","HIM","INTO","NO","MY",
"THAN","ITS"