602SQL-Úplná dokumentace Index  

Obnovení smazaných záznamů

602sql provádí mazání záznamů tabulek dvojkrokově (není-li v nastavení kompatibility SQLOPT_EXPLIC_FREE zvolena opačná možnost). V prvním kroku se záznam označí jako smazaný, ale stále udržuje nezměněný obsah a lze tedy obnovit, teprve v druhém kroku (uvolnění záznamu) se obsah ztratí a místo po záznamu je volné pro vložení jiného záznamu.

Celkový stav tabulky (počty platných, smazaných a uvolněných záznamů) lze zobrazit pomocí příkazu Statistika tabulky z kontextového menu příslušné tabulky.

Zobrazení tabulky včetně smazaných záznamů

Z klientského prostředí je možné zobrazit obsah tabulky do gridu tak, že obsahuje nejen platné záznamy, ale i záznamy smazané a volná místa po záznamech uvolněných. V gridu přibude první sloupec nazvaný Deleted?, nabývající tří hodnot:
nezatrženo (FALSE) platný záznam
zatrženo (TRUE) smazaný záznam, který lze obnovit
šedá (NULL) smazaný a uvolněný záznam, nelze obnovit.

Otevřít tabulku tímto způsobem lze tak, že při provedení příkazu Otevřít je současně stisknuta klávesa Ctrl.

Poznámka: při běžném způsobu práce s tabulkou se na jejím konci mohou objevit záznamy označené jako uvolněné, i když je dosud nikdo nesmazal a neuvolnil - souvisí to se způsobem vkládání záznamů do tabulky a na práci s tabulkou to nemá žádný viditelný vliv.

Poznámka: je-li zapnuto trasování a logování uživatelských varování serveru (TRACE_USER_WARNING), vyvolá každé zobrazení smazaného záznamu zápis do logu (a tím zpomalí průchod gridem).

Obnovení záznamu

Obnovení smazaného dosud neuvolněného záznamu se provede tak, že se checkbox Deleted? u příslušného záznamu přepne do stavu nezatrženo. Lze takto i záznamy mazat (přepnutím do stavu zatrženo). K obnovení i mazání musí mít klient právo mazat (rušit) záznamy v této tabulce.

Stejně lze i obnovovat smazané objekty aplikace (tj. záznamy v systémové tabulce objektů). Nelze obnovit smazané tabulky.