602SQL-Úplná dokumentace Index  

Postupy při záchraně poškozené databáze

Dojde-li k poškození databáze, pak lze k záchraně dat použít tyto postupy:

Problém Řešení
Poškozené indexy (chyby ve vyhledávání a třídění) Přebudovat indexy dotčených tabulek
Chyby ve vnitřní integritě databázového souboru Spuštění oprav integrity
Zničení databáze Obnovení databáze ze záložní kopie
Omylem vymazána důležitá data Obnovení databáze ze záložní kopie a aktualizace pomocí journalu, s vyloučením akcí určitého uživatele v určitém období
Nelze spustit server nad databází Provést podepření databáze
Nespecifické chyby Přenést obsah do nové databáze

Seznam subsekcí: