602SQL-Úplná dokumentace Index  

Import dat do 602SQL

Importem dat se rozumí přenos dat obsažených v souboru do tabulky 602SQL. 602SQL je schopna číst soubory v těchto formátech:

Textové formáty obsahující data mohou mít dvě podoby:

Import dat ze souboru ve formátu DBF, který obsahuje pole proměnné velikosti (memo pole), lze použít, pouze pokud se jedná o textová memo pole ve formátu FoxPro 2 nebo dBase IV. Tato memo pole se uloží do sloupce typu Text.

Import dat se provádí v prostředí návrháře přenosů dat. Pokud se importuje do existující tabulky, označte tuto tabulku na řídicím panelu a proveďte akci Import dat. Otevře se wizard návrháře přenosů s přednastavenými hodnotami cílového zdroje - tabulkou 602SQL. Doplňte zdrojový soubor (typ a jméno) a případně upravte popis přenosu, který se automaticky vygeneruje. Zde můžete některé hodnoty vynechat, některé změnit apod. Navržený import si můžete uložit pro další použití.

Rychlejší než import dat do každé tabulky je import aplikace jako celku.