602SQL-Úplná dokumentace Index  

Instalace 602SQL na Windows

Funkční instalaci 602SQL pod Windows lze vytvořit třemi cestami:

  1. pomocí instalačního programu 602SQL (obvykle je vše v jediném balíčku 602sqlxx*.exe, musí spouštět uživatel s právy administrátora);
  2. pomocí instalačního programu jiného produktu, do něhož je začleněna instalace 602SQL pomocí tzv. instalačního objektu (tuto techniku podporuje InstallShield od verze 6.0);
  3. zkopírováním souborů 602SQL na vhodná místa a vytvořením potřebných záznamů v registru.

Instalační objekt 602SQL je samostatně instalovatelný produkt. Jeho dokumentace je obsažena přímo v něm. Má vlastní programové rozhraní, které dovoluje jej pružně začleňovat do jiných instalací.

Níže je uveden přehled souborů a záznamů v registru potřebných pro provoz 602SQL.

Soubory v adresáři 602SQL

Většina souborů souvisejících s 602SQL se při instalaci zkopíruje do zvláštního adresáře, který budeme označovat jako adresář 602SQL. Potřeba těchto souborů souvisí s požadovanými funkcemi 602SQL:

Soubory pro fulltext

Pro potřeby fulltextu (společné i pro ostatní programy Software602):

Soubory v systémovém adresáři Windows

Do systémového adresáře Windows se umisťují soubory, které jsou používány jinými systémovými komponentami Windows, např. ODBC Driver Managerem. Jsou to (ve verzi 11.0):

Tyto kopie lze nahradit tím, že se adresář s instalací 602SQL uvede do proměnné PATH Windows.

Záznam v registru o instalaci

Instalaci verze 11.0 produktu 602SQL odpovídá v registru klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software602\602SQL\11.0

Pod tímto klíčem se nacházejí tyto hodnoty:

Jméno hodnoty Typ Význam Příklad
Path String Cesta k adresáři 602SQL c:\Program Files\Software602\602SQL
Version String Číslo verze 11.0
FIL version supported String Číslo verze databázového souboru 8
Client Protocol String Síťový protokol klienta (bez rozlišení serveru) TCP/IP

Další možné hodnoty jsou nepovinné.

Záznam v registru o serveru a databázi

Každé lokální databází a každému síťovému serveru odpovídá v registru klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software602\602SQL\Database\jméno

kde jméno je jméno databáze resp. serveru. Například databáze Sklad_dat má klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software602\602SQL\Database\Sklad_dat

Pod tímto klíčem se nacházejí tyto hodnoty:

Jméno hodnoty Typ Význam Příklad Využívá
Path String Cesta k databázovému souboru d:\databaze\sklad Server
SystemCharset DWORD Systémový jazyk serveru kód jazyka Server
IP address String IP adresa serveru 192.168.1.25 Klient
IPPort DWORD Číslo portu serveru 6000 Klient i server
Version String Číslo verze databázového souboru 8 Klient
Client Protocol String Síťový protokol klienta pro přístup na tento server TCP/IP Klient
Through Firewall DWORD Přítomnost Socks Firewallu mezi klientem a serverem 0 nebo 1 Klient
Firewall IP address String Adresa Socks Firewallu 192.168.3.115 Klient
Use HTTP Tunnel DWORD Použití HTTP tunelu komunikace 0 nebo 1 Klient
HTTPTunnelPort DWORD Číslo portu pro HTTP tunelování např. 81 Klient

Adresa Socks Firewallu ležícího mezi klientem a serverem může být také uvedena společně pro více serverů pod klíčem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software602\602SQL

Další možné hodnoty jsou nepovinné.