602SQL-Úplná dokumentace Index  

Rozhraní pro přístup na SQL server

Pokud databázová aplikace využívá složitější rozhraní než práci s daty pomocí gridu ve vývojovém prostředí, pak komunikuje se serverem přes některé rozhraní. Podporovaná rozhraní spadají do dvou typů: buď jsou specifická pro 602SQL, nebo jsou definována některou vnější normou a dovolují aplikaci využívat jeden z řady SQL serverů.

Z níže uvedených rozhraní jsou pouze ODBC driver a SDBC driver součástí základní instalace 602SQL, nástroje podporující ostatní rozhraní jsou obsaženy v samostatných adresářích instalačního media nebo jako download na firemním webu.

Klientské programové rozhraní (API)

Program napsaný v jazyce C/C++ (nebo Pascal) se může napojit na SQL server prostřednictvím jeho klientského API. Rozhraní je použitelné pod Windows i Linuxem, rozhraní pro Pascal je připraveno speciálně pro nástroje firmy Borland pod Windows. Popis funkcí tohoto rozhraní je v encyklopedii.

Rozhraní pro Delphi - Pascal

Pro Delphi je připravena sada 602CDK komponent. Pro přímý přístup z Pascalu jsou rovněž připraveny API funkce - popis v encyklopedii.

Rozhraní ODBC

Rozhraní ODBC je nejběžnější rozhraní mezi aplikací a SQL serverem. Přístup do 602SQL přes toto rozhraní umožňuje ODBC driver. Driver je k dispozici pro Windows i Linux.

Rozhraní JDBC

Rozhraní JDBC je základním databázovým rozhraním pro aplikace v Javě. JDBC driver je platformově nezávislý. Podrobnější dokumentace k driveru je přibalena přímo k němu.

Rozhraní SDBC

Rozhraní SDBC je nativní rozhraní balíku OpenOffice.org a významně rozšiřuje možnosti kancelářského balíku o databázové služby. Přístup do 602SQL přes toto rozhraní umožňuje SDBC driver, který je k dispozici pro Windows i Linux.

Rozhraní PHP

Rozhraní PHP se využívá pro napojení dynamických webových stránek na SQL server. PHP modul je k dispozici pro Windows i Linux.

Rozhraní SQL602.NET

Rozhraní SQL602.NET umožňuje přístup k datům pomocí ADO.NET komponent .NET Frameworku.

Web XML rozhraní

Poněkud odlišnou funkci má web XML rozhraní k SQL serveru - podrobnosti viz Web XML rozhraní.

Seznam subsekcí: