602SQL-Úplná dokumentace Index  

Rozhraní JDBC

Rozhraní JDBC je základním databázovým rozhraním pro aplikace v Javě. JDBC driver je platformově nezávislý. Přesnější dokumentace k driveru a seznam oprav naleznete v souboru jdbc.html přibaleném k driveru.

Základní informace

Instalace

JDBC driver pro 602SQL není součástí standradní instalace - je připraven download na firemním webu. Driver je k dispozici zkompilovaný ve formě JAR archívu 602sql-jdbc.jar obsahujícího *.class soubory.

Před instalací musí být na cílovém počítači nainstalováno Java 2 Standard Edition Runtime Environment (JRE). 602SQL server nemusí být na cílovém počítači nainstalován. Tento driver spolupracuje s JRE verze 1.3 a vyšší.

Soubor 602sql-jdbc.jar je třeba zkopírovat do podadresáře lib\ext v adresáři, ve kterém je instalováno Java 2 Runtime Environment. Pokud je tento adresář např. c:\jre, pak je nutno daný soubor zkopírovat do adresáře c:\jre\lib\ext. Alternativně lze tento soubor zkopírovat do jakéhokoliv adresáře a tento soubor přidat do systémové proměnné CLASSPATH. Zde uvedené názvy adresářů platí pro systém Windows. V jiných operačních systémech je nutno použít názvy adresářů v nich platné.

Základní třída

Základní třída driveru je cz.Software602.SQL.JDBC.WBDriver. Tato třída implementuje rozhraní (interface) java.sql.Driver.

Typ driveru

Driver je typu Native-protocol pure Java driver, tj. driver je celý napsán v programovacím jazyku Java a s SQL serverem komunikuje přes TCP/IP spojení proprietálním protokolem pro komunikaci mezi 602SQL serverem a jeho klientem.

Implementovaná verze JDBC

602 JDBC driver implementuje specifikaci JDBC verze 2.1 s omezeními danými specifickými vlastnosti 602SQL serveru a nepodporuje interface specifikované v JDBC Optional extensions (javax.sql). Implementována jsou následující rozhraní z package java.sql: Driver, DatabaseMetaData, ResultSetMetaData, Connection, Statement, PreparedStatement, CallableStatement, ResultSet, Blob, Clob.

URL definující spojení na 602SQL server

Při otevírání spojení na SQL server se jako parametr předává URL, podle kterého hledá DriverManager vhodný JDBC driver, který je ochoten obsloužit požadavek. Formát URL, který akceptuje 602SQL JDBC driver je:

jdbc:602sql://hostname[:port]/aplikace
Kde "hostname" je název počítače (tj. buď IP adresa, nebo DNS jméno počítače) "port" je port na kterém je spuštěn 602SQL server a "aplikace" je název aplikace (v terminologii 602SQL), resp. katalog (v terminologii JDBC), se kterou chceme pracovat. Pokud není zadán port, pak se použije port 5001, na kterém se standardně spouští 602SQL server.

Příklady:

jdbc:602sql://jasper.kolej.mff.cuni.cz/TestApp
jdbc:602sql://192.168.2.163:8001/esupport
jdbc:602sql://localhost/test_apl
Další informace je možné JDBC driveru předat v parametru Properties metody DriverManager.getConnection(), který obsahuje Name=Value hodnoty. Driver rozeznává dva řetězce: Pokud není uživatel specifikován, připojí se 602JDBC driver jako anonymní uživatel.