602SQL-Úplná dokumentace Index  

Udržování nevyužívaného síťového spojení

Pokud klient je připojen na server a delší dobu (např. několik minut) s nim nekomunikuje, pak v některých sítích je takové dočasně nevyužívané spojení zrušeno. Uživatel, který po čase opět chce pomocí svého klienta pracovat na serveru, zjistí, že byl odpojen.

Takové odpojení závisí na nastavení lokální sítě a firewallů, kterými spojení prochází. Klient může bránit odpojení tím, že serveru stále posílá prázdné pakety, které simulují čilý provoz.

Pokud v síti k takovému odpojování dochází, pak na Windows zapněte posílání prázdných paketů. V registru pod klíčem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software602\602SQL\Database\<jméno serveru>
vytvořte číselnou hodnotu Keep Alive Seconds obsahující počet sekund, po kterých se pakety budou opakovaně posílat. Pokud tato hodnota je nula nebo není zadána, pakety se neposílají. Typicky stačí zadat desítky až stovky sekund.