602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zpětná kompatibilita verze 10.0

Kompatibilita databázového souboru

Databázové soubory používané servery verze 8.x i 9.x jsou bez omezení použitelné pro server verze 10.0. Při přechodu na novu verzi serveru není proto třeba nijak transformovat databázi.

Kompatibilita back-endové části aplikace

Klientský protokol

Klientem verze 10 se lze připojit na SQL server od verze 6 (na rozdíl od klienta verze 9.5). Klient sám rozpozná verzi SQL serveru a zvolí správný protokol pro tuto verzi. Proto také klientské Vývojové prostředí na Řídicím panelu ukazuje i servery nižších verzí.