602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zpětná kompatibilita verze 9.0

Kompatibilita databázového souboru

Databázový soubor verze 9 je plně kompatibilní se souborem z verze 8.x. Klientem verze 8.x se lze připojit k serveru verze 9 a naopak. Protože u databázových souborů verze 8.x nebyla možnost zvolení systémového jazyka, platí pro ně jazyk Čeština (Slovenština) ve Windows kódování (cp1250).

Kompatibilita back-endové části aplikace

Kdo v databázové aplikaci používá 602SQL pouze jako datový back-end, neměl by poznat rozdíl mezi serverem verze 8 a 9 kromě zde uvedených případů:

Tabulky: Od verze klientské rozhraní (návrhář tabulek) neumožňuje vytvářet a modifikovat tabulky obsahující multiatributy a sledovací atributy. Pokud však taková tabulka bude ve verzi 9 otevřena do gridu, budou sledovací atributy fungovat tak, jak jste zvyklí (s výjimkou historie), z multiatributu se zobrazí (a lze editovat) pouze první složka.

Domény, Dotazy, Rutiny, Triggery, Sekvence: Definice objektů jsou stejné ve verzi 8 i 9. Liší se případně pouze klientské návrháře objektů.

Fulltext: Navržený a naplněný fulltextový systém (plněný pomocí triggerů) bude i ve verzi 9 plně funkční (ve fulltextovém predikátu již nelze vynechat jméno fulltextu a jméno aplikace).

Práva: Systém práv je totožný s verzí 8.x

Kompatibilita front-endové části aplikace

Kdo v databázové aplikaci používá jako front-end některé univerzální rozhraní, neměl by poznat rozdíl mezi verzí 8 a 9.

Programy, Menu, Formuláře, Sestavy, Obrázky: Ve verzi 9 nejsou a nemají ani žádnou náhradu.

Přenosy dat: Ve verzi 9 jsou v podobném formátu, změnilo se číslování kódování - některé již nepoužívané z éry DOSu (jako čeština Kamenických apod.) byly nahrazeny jinými. Pro jistotu si je uložte znovu ve verzi 9.

DAD XML transformace: Stejný formát, pouze pozor na kódování DADu: na linuxu musí být použito UTF-8 (lze naimportovat a poté editací textu změnit).

Schémata a Relace: Ve verzi 9 nejsou, objekty typu Diagram jsou jejich podmnožinou a nejsou s nimi kompatibilní.

ODBC spojení: Ve verzi 9 není klientská podpora ODBC (nelze se připojovat k cizím zdrojům dat).

WWW objekty: Ve verzi 9 nejsou podporovány.

Ostatní

Import aplikace a objektů - klientské prostředí na Linuxu nalezne soubory s objekty pouze tehdy, mají-li přípony souborů malá písmena.