602SQL-Úplná dokumentace Index  

Zpětná kompatibilita verze 9.5

Ve verzi 9.5 byl změněn komunikační protokol mezi klientem a serverem. Proto se klienti nižších verzí nemohou připojovat na server verze 9.5 a naopak klienti verze 9.5 se nemohou připojovat na starší servery. Řídicí panel vývojového prostředí verze 9.5 proto nenabízí SQL servery nižších verzí.

Kompatibilita databázového souboru

Databázové soubory používané servery verze 8.x i 9.0 jsou bez omezení použitelné pro server verze 9.5. Při přechodu na novu verzi serveru není proto třeba nijak transformovat databázi.

V databázi, nad kterou pracuje server verze 9.5, mohou vzniknout tabulky s větším počtem sloupců, než jaký směly mít tabulky ve starších verzích. Pokud by s takovou databází pak opět pracoval server z verze 8.x nebo 9.0, nebude schopen žádných operací s těmito tabulkami ani s objekty, které na tyto tabulky odkazují. Až na tuto výjimku jsou databáze plně kompatibilní oběma směry.

Kompatibilita back-endové části aplikace