602SQL-Úplná dokumentace Index  

Chyby při připojování se k serveru, při spouštění a zastavování serveru

API funkce pro připojení klienta k SQL serveru cd_connect, funkce pro spuštění lokálního serveru srv_Start_server_local a funkce pro zastavení lokálního serveru srv_Stop_server_local vrací níže uvedené hodnoty.

Konstanta Číslo Popis chyby
KSE_OK 0 Bez chyby
KSE_WINDOWS 1 Nelze otevřít okno serveru pod Windows
KSE_FAKE_SERVER2 Falešný SQL server - neprošlo ověření identity serveru
KSE_ENCRYPTION_FAILURE3 Neshoda mezi klientem a serverem o šifrování komunikace
KSE_WINEXEC 4 Klientovi se nepodařilo spustit lokální SQL server
KSE_NO_MEMORY5 Chyba při alokaci paměti
KSE_NO_FIL 7 Server nelze spustit, jeho jméno není registrováno
KSE_DAMAGED 8 Databázový soubor je vážně poškozen
KSE_SYSTEM_CHARSET 9 Operační systém nepodporuje systémový jazyk databázového serveru
KSE_SERVER_CLOSED 10Přístup na server je dočasně uzamčen
KSE_BAD_VERSION 11Verze databázového souboru neodpovídá verzi serveru
KSE_NETWORK_INIT12Nelze inicializovat zvolený síťový protokol (od verze 9.x pouze TCP/IP)
KSE_CLIENT_SERVER_INCOMP13Verze serveru není kompatibilní s verzi klienta
KSE_NOSERVER 14Server nebyl nalezen v síti ani pro něj není specifikována platná IP adresa
KSE_CONNECTION15Nepodařilo se navázat spojení s SQL serverem
KSE_NOTASK16Překročeno maximum současných spojení mezi klientem a serverem
KSE_UNSPEC 17Interní chyba spojení
KSE_NO_NETWORK_LICENCE 18SQL server nemá licenci pro síťový přístup
KSE_NO_HTTP_TUNNEL 19HTTP tunel není zapnut na serveru nebo na stejném portu běží web XML interface
KSE_DBASE_OPEN 23Nad stejnou databází již pracuje jiný server nebo je nedostatek práv k databázovému souboru
KSE_SERVER_NAME_USED24V síti již běží databázový server stejného jména
KSE_START_THREAD25Nelze spustit další vlákno na serveru
KSE_SYNCHRO_OBJ 26Nelze vytvořit synchronizační objekt
KSE_MAPPING27Nelze mapovat paměťový soubor
KSE_TIMEOUT29Lokální server neodpověděl v časovém limitu
KSE_NO_WINSOCK30Knihovna TCP/IP socketů nefunguje
KSE_WINSOCK_ERROR 31Chyba při práci se socketem
KSE_FWNOTFOUND35Nenalezen SOCKS server (firewall)
KSE_FWCOMM 36Chyba při komunikaci se SOCKS serverem
KSE_FWDENIED 37SOCKS server (firewall) odmítl vytvořit spojení na SQL server
KSE_BAD_PASSWORD 38Zadáno chybné heslo k databázovému souboru
KSE_ESCAPED 39Upuštěno od startu serveru (v dialogu pro zadání hesla k šifrovanému serveru)
KSE_CANNOT_CREATE_FIL42Server nemůže vytvořit databázový soubor
KSE_CANNOT_OPEN_FIL 43Server nemůže otevřít databázový soubor
KSE_CANNOT_OPEN_TRANS44Server nemůže otevřít transakční soubor
KSE_IP_FILTER45Přístup z této IP adresy na server není povolen, nastavený IP filter
KSE_INST_KEY47Instalační klíč pro databázi není uveden nebo není platný
KSE_NO_SERVER_LICENCE48SQL server nemá licenci pro provoz

Tato čísla chyb mohou hlásit všechna klientská rozhraní, pokud se jim nepodaří připojit se k serveru.

I po úspěšném připojení k SQL serveru nemůže klient pracovat, dokud se nepřihlásí svým jménem a heslem.