602SQL-Úplná dokumentace Index  

Výběr úseku záznamů z odpovědi na dotaz

Klauzule LIMIT ve tvaru:

LIMIT [ offset, ] count
umožňuje vybrat z odpovědi na dotaz úsek záznamů. Úsek je určen tak, že se přeskočí offset prvních záznamů (číslováno od 1) a poté se vybere následujících count záznamů. Dotazem
SELECT * FROM Firmy 
ORDER BY cislo
LIMIT 5,10
se tedy vybere šestý až patnáctý záznam.

Pokud údaj offset není uveden, nepřeskočí se žádné záznamy, do odpovědi se tedy budou vybírat záznamy od začátku LIMIT n je totéž co LIMIT 0,n. Pokud počet záznamů (po přeskočení offset) je menší než count, bude v odpovědi záznamů méně.

Offset a count musí být celočíselné kladné výrazy. Nemohu obsahovat odkazy na sloupce z dotazu.

Není-li v dotazu určeno uspořádání záznamů, pak není definováno, které záznamy se vyberou.

Klauzule LIMIT (bez offset) nahrazuje klauzuli TOP používanou v jiných dialektech SQL.


Příklad: Vyberte firmu s nejvyšším obratem:

SELECT SUM(Faktury.castka) AS suma,Firmy.nazev
    FROM Firmy, Faktury
    WHERE Faktury.firma=Firmy.cislo
    GROUP BY Firmy.nazev
    ORDER BY suma DESC
    LIMIT 1