602SQL-Úplná dokumentace Index  

Nastavení paměťových alokací serveru

Správce provozu může nastavením několika vlastností serveru dosáhnout efektivnějšího využití operační paměti a tím zvýšit výkon serveru. Zpravidla lze však vystačit s implicitními hodnotami parametrů.

Ovlivnit lze tyto vlastnosti:

Zvětšením hodnot těchto vlastností někdy urychlit odezvu serveru a tím i běh aplikací, pouze však do té doby, než nedostatek operační paměti donutí operační systém používat odkládací soubor na disku (swapovat na disk). V tomto případě dojde ke značnému zpomalení práce.

Největší efekt může mít zvětšení keše databázového souboru. Velikost se zadává se v KB. Doporučená velikost je asi 3000-5000 KB (horní mez není stanovena, ale nepodaří-li se serveru naalokovat potřebnou paměť, nespustí se).

Nastavení paměťových parametrů

Velikost keše databázového souboru lze nastavit v okně Provozní parametry otevřeném z řídicího panelu grafického klienta.

Ostatní parametry serveru dostupné pouze přes programové rozhraní pro nastavování vlastnosti serveru, mají v současné verzi minimální nebo žádný význam.