602SQL-Úplná dokumentace Index  

Jména objektů ve 602SQL

Objektem se v prostředí 602SQL rozumí tabulka, dotaz, diagram, procedura a další včetně folderů, uživatelů, skupin a rolí. Každý objekt má své jméno, pomocí něhož se k němu přistupuje. Pro jména objektů platí tato pravidla:

Porušení prvních dvou pravidel je možné - pak při odkazech na tento objekt se jméno uvádí uzavřené v obrácených apostrofech "`", např. `My new table#3`. Obrácené apostrofy nemohou být proto nikdy součástí jména. S takto pojmenovanými objekty mohou mít některá klientská rozhraní potíže.

Jména objektů jsou jako nedílná součást definice objektů uložena v systémových tabulkách, TABTAB (tabulky), USERTAB (uživatelé a skupiny) a OBJTAB (ostatní objekty).

Jména databází a vzdálených serverů jsou uložena v registru (Windows) nebo v ini souboru (Linux). Zde uvedená omezení neplatí (pouze zachování unikátnosti).