602SQL-Úplná dokumentace Index  

Řešení problémů se síťovým připojením

Pokud se klient nemůže připojit na síťový SQL server (neobjeví se dialog pro přihlášení, ale po určité době čekání na spojení (zdánlivé nečinnosti) se objeví okno se stručným popisem příčiny), pak doporučujeme hledat chybu podle níže sepsaného seznamu.

  1. Ověřte, zda server běží a zda poskytuje síťové služby protokolem TCP/IP(na konzoli serveru musí být vidět v horní části v poli Protokoly: TCP/IP (číslo_portu)).
  2. Pro protokol TCP/IP ověřte správnost registrace (jména, IP adresy a portu serveru) na počítači klienta - vždy u těch případů, kdy server běží v jiném segmentu sítě; jsou-li server i klient ve stejném segmentu, registrace není nutná a server se sám nabízí na řídicím panelu. Registrované servery jsou vypsány tučně, neregistrované viditelné servery jsou vypsány netučně na konci seznamu.
  3. Pokud server neběží ve stejném síťovém segmentu jako klient, ověřte u správce sítě, zda mezi segmenty nebo sítěmi je most, který by přenášel pakety protokolu TCP a UDP. Vždy vyzkoušejte spojení počítačů systémovou utilitou PING nebo tlačítkem Ping v okně Vlastnosti spojení (tento test je podmínka nutná, nikoliv však dostačující). Signalizace spojení pomocí barvy ikony u serveru na řídicím panelu nemusí vždy odpovídat reálné situaci (ve složitějších sítích).
  4. V případě, že mezi serverem a klientem je SOCKS firewall, přidejte jeho adresu do parametrů (v okně Vlastnosti spojení) a zapněte jeho použití. Test spojení IP v tomto případě zřejmě nebude fungovat, nicméně IP komunikace přes firewall bude funkční.
  5. Ujistěte se, že port, na němž poslouchá server, je prvky sítě (především firewallem) povolen. Implicitně jsou zvoleny TCP port 5002 a UDP port 5001 a 5002. Výchozí port (5001) je možno změnit v konfiguraci serveru, ostatní se změní automaticky (nová_hodnota+1, nová_hodnota+2).