602SQL-Úplná dokumentace Index  

Komunikace mezi klientem a serverem a síťové protokoly

Klienti komunikují s 602SQL serverem běžně pomocí síťového protokolu TCP/IP.

Výjimkou je komunikace mezi klientem a serverem běžícími na stejném počítači pod Windows. Tyto subjekty mohou spolu komunikovat i přímo, bez podpory síťového protokolu (IPC neboli meziprocesorová komunikace).

Síťová komunikace přes TCP/IP může být (z důvodů bezpečnostních omezení) konfigurována tak, že k dopravě jejích paketů je použit tzv. HTTP tunel.

602SQL server může současně obsluhovat požadavky předávané kterýmkoliv z těchto protokolů. Volba protokolů se provádí v dialogu Protokoly a porty, přístupného ze složky Systém Řídicího panelu.

Seznam subsekcí: