602SQL-Úplná dokumentace Index  

Ochrana záložní kopií

Záložní kopie databáze

Nejjednodušší ochrana obsahu databáze spočívá v pořizování záložních kopií kompletního databázového souboru, tedy veškerého obsahu databáze. Později, vyžadují-li to okolnosti, lze obnovit databázi z kopie, tedy uvést databázi do toho stavu, v němž byla v okamžiku vytvoření kopie.

Záloha se provádí zkopírováním databázového souboru wb8.fil na archivní medium. Výhodné bývá spojit kopírování s komprimací. Při obnovování databáze nahradíme poškozený databázový soubor dříve pořízenou kopií.

Zálohování lze provést buď ručně, nebo jej lze vyvolat z databázové aplikace, anebo lze naplánovat periodické automatické provádění záloh serverem. Zde je popis, jak lze provádět zálohování.

Předpokladem k zálohování databázového souboru jsou přístupová práva k adresáři, v němž je umístěn.