602SQL-Úplná dokumentace Index  

602SQL klientské prostředí jako ODBC klient

Klientské vývojové prostředí 602SQL lze připojit na ODBC zdroj dat zaregistrovaný v operačním systému. Je-li připojení úspěšné a má-li ODBC klient dostatek práv k datům, může klientské prostředí provádět:

V okně Výstupy na záložce Klientský log se vypisují (obvykle v angličtině) chybová a informační hlášení od ODBC driverů či ODBC Manageru.

Připojení se k ODBC zdroji dat

V první části okna Řídicího panelu, na stejné úrovni stromu objektů jako jsou 602SQL servery se nalézá větev ODBC zdoje dat, pod níž jsou všechny zdroje dat zaregistrované v lokálním operačním systému. Poklepáním (resp. příkazem Připojit se z menu Objekt nebo z kontextové nabídky) se vyvolají rutinu příslušného ODBC driveru, které by měly vést k připojení ke zdroji dat. Podle nastavení může driver otevřít jeden či více dialogů, např. pro zadání uživatelského jména, na jehož účet se budou provádět příkazy. Podaří-li připojit ke zdroji dat, změní se ikonka zdroje dat a rozvine se strom objektů, který končí na úrovni tabulek či pevných dotazů zdroje dat. V okně Výstupy na záložce Zdroj se vypíší informace o zdroji dat včetně jména, pod nímž se driver přihlásil.

Programové využití

Možností 602SQL klienta provádět přenosy z/do ODBC zdrojů dat lze využít i v klientském rozhraní. Pro PHP existují funkce wb_odbc_connect a wb_odbc_disconnect a wb_data_transport, pro CDK (Delphi) třídy TSQL602ODBCConnection a TSQL602DataTransport.

Pro XML přenosy do souborů nebo do paměti lze použít PHP funkce z XML API nebo CDK třídu TSQL602XML.

Specifika driverů a zdrojů dat

Tato sekce obsahuje nesoustavný soubor poznatků o vlastnostech vybraných ODBC driverů.

Oracle (driver z Oracele XE 10g)

Datový typ DATE z databáze Oracle se v ODBC zobrazí jako typ SQL_TIMESTAMP, obsahuje kromě data tedy i čas. Datový typ NUMBER bez dalších specifikací se v ODBC zobrazí jako typ SQL_DOUBLE, tedy typ pro reálná čísla v pohyblivé desetinné tečce.

Pokus o nesekvenční práci s obsahem některých tabulek způsobuje chybu ORA-01410.

Pro zjištění naposled vytvořené hodnoty v sekvenci lze využít výraz:

SELECT jméno_sekvence.currval FROM dual
a pro vytvoření nové hodnoty výraz:
SELECT jméno_sekvence.nextval FROM dual
Obojí se využívá při importu XML dat do databáze Oracle.