602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vytvoření ODBC zdroje dat pod Windows

Zdroj dat lze vytvářet pouze na počítači, na němž je instalován ODBC driver 602SQL. Při instalaci se zdroj dat automaticky nevytváří.

Zdrojem dat ve 602SQL je schéma (tj. aplikace). Pokud chcete zvenčí vstupovat do více schémat, vytvoříte více zdrojů dat.

Doporučujeme, aby jména schémat 602SQL, do nichž vstupují jiné programy přes rozhraní ODBC, a také jména zpřístupňovaných tabulek a jejich sloupců raději neobsahovala nealfanumerické znaky nebo písmena s diakritikou. Některé programy nedokážou s takovými jmény pracovat.

Druhy zdrojů dat

Zdroje dat pod Windows jsou trojího druhu:

Jméno označující systémový nebo uživatelský zdroj dat smí mít nejvýše 32 znaků. Specifikace ODBC na ně neklade další omezení, avšak některé klientské programy nedokážou pracovat se jmény obsahujícími nealfanumerické znaky. Tyto zdroje dat existují a jsou viditelné pouze na tom počítači, na němž byly vytvořeny.

Výhodou souborových zdrojů dat je, že je-li jeho soubor umístěn na sdílený disk, může být dostupný na řadě počítačů zároveň. Odpadá pak separátní vytváření zdroje dat na každém klientském počítači.

Manuální vytvoření zdroje dat z Klientského prostředí 602SQL

  1. Na Řídicím panelu vyberte aplikaci (schema), která má být zdrojem dat.
  2. Z popup menu vyberte akci Vytvořit ODBC zdroj dat.
  3. V novém dialogu vyberte typ zdroje (systémový nebo uživatelský) a zadejte jméno zdroje dat.

Manuální vytvoření zdroje dat z Ovládacího panelu ODBC

  1. Na Ovládacím panelu Windows spusťte zástupce ODBC resp. Datové zdroje (ODBC).
  2. Zvolte stránku odpovídající systémovým, uživatelským nebo souborovým zdrojům dat. Na ní stiskněte tlačítko Přidat.
  3. Z nabídky ODBC driverů vyberte 602SQL x.x Driver a stiskněte Dokončit.
  4. Vyplňte údaje o zdroji dat do dialogového okna. Jméno zdroje dat můžete zvolit libovolně, jméno serveru a aplikace (schématu) musí odpovídat zpřístupňovaným datům. Pokud jméno aplikace vynecháte, musíte jej zadat v okamžiku přihlašování k tomuto zdroji dat.
  5. Jméno serveru se obvykle vybírá z nabídky registrovaných SQL serverů na tomto počítači; v případě, že server registrován není a nemá být, je možné do editovatelného comba zadat místo jména IP adresu a port vzdáleného počítače, kde je spuštěn 602SQL server (v režimu TCP/IP)

Vytvoření zdroje dat z programu

K programovému vytvoření zdroje dat slouží funkce ze systémové knihovny ODBCCP32.DLL. Zdroj dat lze vytvořit buď interaktivně voláním funkce SQLCreateDataSource nebo lze parametry zdroje dat zapsat přímo do registru případně (v případě souborového zdroje dat) vytvořit popisný soubor.

V registru jsou systémové zdroje dat zaznamenány pod klíčem

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ODBC \ ODBC.INI
a uživatelské zdroje dat pod klíčem
HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ ODBC \ ODBC.INI
Pro nový zdroj dat je třeba založit pod klíčem ODBC Data Sources novou řetězcovou hodnotu, která se jmenuje stejně jako zdroj dat a rovná se jménu driveru pro tento zdroj dat (tj. 602SQLxx x.x Driver). Dále je třeba založit nový klíč jmenující se jako zdroj dat s těmito řetězcovými hodnotami: Driver rovnou cestě k driveru, ConfigPath rovnou jménu databázového serveru a AppName rovnou jménu schématu v databázi.

Připojení se k 602SQL z externího programu

Způsoby připojení cizích programů k ODBC zdrojům dat se podstatně liší případ od případu, prostudujte si proto nejprve dokumentaci k příslušnému programu.

Prvním krokem by vždy mělo být vybrání zdroje dat. V seznamu dostupných zdrojů dat by se měla objevit i položka se jménem zdroje dat z 602SQL. Po jejím vybrání se objeví dialogové okno pro připojení se k serveru. Může jít buď o specifický dialog klientského programu, nebo o tento standardní dialog z 602SQL driveru.

Pokud by ve zdroji dat nebylo specifikováno schéma nebo pokud si externí program přeje explicitní potvrzení všech parametrů, bude následovat dialogové okno pro výběr schématu v databázi.

Poté driver zpřístupní programu tabulky, dotazy a uložené procedury ze zvoleném schématu (aplikace) 602SQL. I přes existenci společné normy je však nutno počítat s omezeními danými kombinací dvou prostředí.