602SQL-Úplná dokumentace Index  

Instalace ODBC driveru pod Windows

ODBC driver je třeba instalovat na těch počítačích, na nichž poběží programy, které budou přes rozhraní ODBC přistupovat do databáze. Instalace ODBC driveru pro přístup k databázím 602SQL serveru je zahrnuta do instalace všech verzí 602SQL pod Windows.

Manuální instalace ODBC driveru

Přístup k datům přes ODBC se zprovozňuje takto:

 1. Instalujte kteroukoliv variantu 602SQL pomocí instalačního programu.
 2. Zaregistrujte server, s nimž bude driver pracovat.
 3. Vytvořte ODBC zdroj dat reprezentující server a vybranou aplikaci (schéma) na něm.

Instalace ODBC driveru z aplikačního programu

Pokud je přístup na 602SQL server přes rozhraní ODBC součástí aplikačního programu s vlastní instalaci, pak lze do ní zahrnout i instalaci ODBC driveru 602SQL. Tím se zjednoduší zprovoznění aplikace na počítači uživatele.

V případě, že na cílovém počítači není dosud vůbec instalováno ODBC verze 3.0, je nutno provést jeho instalaci před instalací driveru. Postup instalace ODBC je popsán v dokumentaci Microsoft ODBC SDK a je podporován například v novějších verzích produktu InstallShield.

Instalační program nechť postupuje při instalaci ODBC driveru pro 602SQL takto:

 1. Deklarujte proměnné:
  char Path[_MAX_PATH];
  WORD PathSize;
  DWORD Usage;
 2. Zavolejte funkci SQLInsttallDriverEx ze systémové knihovny ODBCCP32.DLL takto:
  SQLInstallDriverEx("602SQL11 11.0 Driver\0"
  "Driver=602ODBCW10.DLL\0Setup=602ODBCW11.DLL\0SQLLevel=2\0"
  "FileUsage=0\0DriverODBCVer=03.00\0" 
  "ConnectFunctions=YYY\0APILevel=2\0", 
  NULL, Path, sizeof(Path), &PathSize, 
  ODBC_INSTALL_COMPLETE, &Usage);
 3. Zkopíruje soubor 602ODBCW11.DLL do systémového adresáře Windows nebo nastavte instalační adresář do proměnné PATH;
 4. Zaregistrujte databázi, na níž se ODBC driver bude napojovat. Potřebné položky v registru jsou popsány na stránce Instalace 602SQL na Windows.
 5. Vytvořte ODBC zdroj dat reprezentující server a aplikaci na něm.