602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přístup k datům v 602SQL přes ODBC

Součástí standardní instalace 602SQL je ODBC driver odpovídající verzi 3.0 specifikace ODBC. Programové rozhraní ODBC podporuje na (nejvyšší) úrovni 2.

O ODBC se někdy neprávem hovoří jako o pomalém a neefektivním rozhraní k databázi. Zevšeobecňování však není na místě. Efektivita rozhraní je v rozhodující míře určena kvalitou ODBC driveru. ODBC driver k serveru 602SQL přidává ke komunikaci mezi klientem a serverem pouze minimální dodatečné zatížení a práce s nim může být efektivní.

Zdrojem dat ve 602SQL je aplikace. Pokud chcete zvenčí vstupovat do více aplikací, vytvořte více zdrojů dat nebo ponechte parametr Jméno aplikace při vytváření zdroje dat prázdný. Při každém přihlášení budete dotázáni na jméno aplikace. Toto se nedá použít v těch případech, kdy má spojení proběhnout skrytě bez interakce s uživatelem.

V případě programového připojení nabízí většina vývojových prostředí wizardy na generování tzv. Connection Stringu, který obsahuje potřebné informace k připojení. V jazyce C# lze použít např. toto:

Přihlásit se na 602SQL server, kterému odpovídá zdroj dat pokus9, do aplikace Testy_9, na účet uživatele X s heslem Y:

private static OdbcConnection odbcConn = new OdbcConnection("DSN=pokus9;UID=x;PWD=y;SCHEMA=Testy_9");

Totéž jako anonymní do aplikace zvolené v nastavení ODBC zdroje dat:

private static OdbcConnection odbcConn = new OdbcConnection("DSN=pokus9");

Omezení ODBC driveru pro 602SQL

Přes rozhraní ODBC nejsou přístupné rysy specifické pro 602SQL. Zlomky sekundy nelze zadávat přes ODBC ani do sloupců typu TIME, ani TIMESTAMP. Typ TIMESTAMP ve 602SQL totiž zlomky sekundy neuchovává, zatímco práce se zlomky sekundy v typu TIME vyžaduje syntaxi SQL vybíhající za standard použitý v ODBC.

K modifikování dat v tabulkách přes rozhraní ODBC je obvykle nezbytné, aby tabulka měla unikání index (primární klíč).

V SQL rutinách volaných přes ODBC rozhraní nepoužívejte uvozovky ve významu vymezení řetězce - taková rutina nepůjde přeložit, protože uvozovky (bez ohledu na nastavení SQL option SQLOPT_QUOTED_IDENT) se vždy interpretují jako vymezení identifikátoru!

Seznam subsekcí: