602SQL-Úplná dokumentace Index  

Okno Výstupy

Záložka Zdroj

Na této stránce se vypisují textové informace o vybraném objektu na Řídicím panelu:

Záložka Data

Na této stránce se v editovatelném gridu zobrazí obsah tabulky nebo dotazu vybraného v okně Řídicího panelu. Práce s tímto gridem je stejná jako s gridem v samostatném okně, pouze není k dispozici toolbar, příkazy menu a některé shortcuty. Lze třídit podle hodnot sloupců pomocí poklepání na záhlaví. Po dobu otevření tabulky či dotazu v gridu je tento objekt uzamčen zámkem pro čtení.

Záložka Vlastnosti

Tato stránka se vztahuje k jednomu či několika vybraným objektům na Řídicího panelu. Umožňuje pro tyto objekty nastavit některé dodatečné vlastnosti:

Záložka SQL výstup

Záložka slouží jako textový výstup z okna SQL Konsole. Po provedení SQL příkazu pomocí této konzole je zde vypsána reakce serveru resp. text chyby.

Záložka Výsledek hledání

Záložka slouží jako výstup z dialogu Najít mezi objekty (ve folderu, v aplikaci, na serveru). Každý nalezený objekt je uveden včetně kategorie, jména aplikace a folderu, kde je umístěn. Po doubleclicku se otevře textový editor na vybraný objekt (ne všechny kategorie objektů jsou editovatelné v textovém editoru!).

Po provedení příkazu Vypsat triggery z popup menu pro vybranou tabulku se do okna vypíše seznam triggerů, které náleží k této tabulce. Po doubleclicku se otevře textový editor na vybraný trigger.

Po provedení příkazu Vypsat uživatele (tranzitivně) z popup menu pro vybranou roli se do okno vypíše seznam uživatelů, kteří jsou do role obsazeni a uživatelů, kteří jsou v roli díky zařazení do skupiny, která je do role obsazena.

Záložka Výsledek kontroly syntaxe

Záložka slouží jako výstup po provedení akce Kontrola syntaxe pro vybranou aplikaci na Řídicím panelu. Objekt, u kterého neprojde validace, je zde vypsán včetně kategorie a textu chyby (kompilační). Po doubleclicku se otevře textový editor na vybraný objekt.

Záložka Klientský log

Na této stránce se vypisují některé chyby a situace, ke kterým dochází při práci klienta. V současné verzi se využívá hlavně pro výpisy chybových a informačních hlášení od cizích ODBC driverů v případě, kdy klientské prostředí je používáno jako ODBC klient.