602SQL-Úplná dokumentace Index  

XML přenosy v PHP rozhraní

Základní informace

V této kapitole je popsáno, jak z prostředí PHP volat a používat klientské XML API 602SQL serveru. Není zde popisováno použití API ze strany SQL serveru - z hlediska PHP v tomto případě jde jen o volání SQL procedury.

Použití klientského XML API je výhodnější, neboť je při něm méně zatěžován SQL server.

Seznam subsekcí: