602SQL-Úplná dokumentace Index  

Rozlišení platforem serveru

V některých aplikací je třeba rozlišit, na jaké platformě běží SQL server. Například pokud procedura uložená na serveru volá externí funkcí, pak jméno a umístění této funkce často závisejí na platformě.

Klient může rozlišit platformy voláním funkce Get_server_info s parametrem OP_GI_SERVER_PLATFORM (0).

Na serveru lze platformy rozlišit zjištěním hodnoty systémové proměnné @@PLATFORM.

Platformy jsou označeny celými čísly podle této tabulky:

0 Windows
1 Novell Netware (od verze 7.0 není podporováno)
2 Linux 32-bit
18 Linux 64-bit