602SQL-Úplná dokumentace Index  

Ochrana přesměrováním zápisu

Při zápisu údajů na disk může být zjištěno, že příslušný diskový sektor je poškozený a nelze do něj zapisovat. V takovém případě 602SQL automaticky přidělí nové místo na disku a přesměruje všechny odkazy z původního sektoru na nový sektor.

Tato ochrana je velmi jednoduchá, funguje zcela automaticky a nevyžaduje žádnou aktivitu ze strany správce.