602SQL-Úplná dokumentace Index  

Vlastnosti a jejich nastavování

Pro uložení provozních parametrů, voleb a příznaků na 602SQL serveru slouží takzvané vlastnosti. Každá vlastnost má:

Například majitel "@SQLSERVER" má vlastnost "TraceLogCacheSize" a ta může mít hodnotu 5000. Tato vlastnost ovlivňuje velikost cache pro log serveru a při uvedené hodnotě bude mít cache 5000 bajtů. Jiné jméno majitele než "@SQLSERVER" se v současné verzi nevyužívá.

Majitel a jméno vlastnosti jsou řetězce znaků a mohou obsahovat jakékoli znaky včetně mezer. K velikosti písmen se v nich nepřihlíží.

Hodnoty vlastností se dají nastavovat a číst dvojím způsobem:

Seznam subsekcí: