602SQL-Úplná dokumentace Index  

Okno Protokoly a porty

Dialog Protokoly a porty se vyvolá v sekci Systém okna Řídicího panelu. Zde je možné vybrat komunikační protokoly 602SQL serveru, tj. způsoby komunikace mezi klientem a serverem. Server může mít současně zapnuto víc protokolů, klient se připojí jedním z nich. V tomto dialogu je také ihned vidět, které protokoly jsou právě zapnuty.

Nabízí se tyto protokoly:

U protokolů vyžadujících síťový protokol se volí číslo portu, na němž bude komunikace provozována. Volba portu 80 u HTTP tunelu znemožní spouštění web serveru na počítači s SQL serverem (resp. nebude funkční, pokud zde již web server běží).

Další související nastavení týkající se omezení přístupu se nastavují v dialogu Provozní parametry.

Zde zadané komunikační parametry serveru jsou uloženy jako vlastnosti SQL serveru IPCCommunication, TCPIPCommunication, IPPort, HTTPTunnel, HTTPTunnelPort, WebServerEmulation, WebPort.