602SQL-Úplná dokumentace Index  

Odstranění nespecifických chyb přenosem dat do nové databáze

Vyskytne-li se v databázi chyba, na jejíž řešení se nehodí žádný z popsaných postupů, lze se jí zbavit poměrně jednoduchým postupem:

  1. Exportujte z databáze všechny aplikace, včetně dat a práv uživatelů, skupin i rolí. Každou aplikaci exportujte do zvláštního adresáře, aby se stejně pojmenované objekty v různých aplikacích navzájem nepřepsaly.
  2. Exportujte z databáze všechny uživatele pomocí utility Export uživatelů a skupin ze Systém / Nástroje.
  3. Založte novou databázi a připojte se k ní.
  4. Importujte do databáze všechny uživatele pomocí utility Import uživatelů a skupin ze Systém / Nástroje.
  5. Importujte do databáze všechny vyexportované aplikace.

Pokud chyba brání exportu některé aplikace, pokuste se z ní exportovat alespoň jednotlivé nepoškozené objekty. Nedaří-li se exportovat data z některé tabulky, pokuste se exportovat alespoň část záznamů vybranou vhodně položeným dotazem.