602SQL-Úplná dokumentace Index  

Přejmenovávání objektů

Každý objekt je označen svým jménem. K přejmenování objektu lze použít buď SQL příkaz RENAME nebo lze vybraný objekt přejmenovat z Řídicího panelu (položka Přejmenovat je aktivní pouze u těch objektů, k nimž má uživatel právo modifikovat). Pokud některý objekt přejmenujete, pak je třeba změnit jeho jméno všude, kde se vyskytuje.

Při přejmenování objektu SQL server (od verze 9.0) provede tyto akce:

Žádné další akce SQL server automaticky neprovede. Proto je na autorovi aplikace, aby provedl nahrazení starého jména objektu novým na všech dalších místech. Například je třeba:

Maximální délka jména objektu je 31 znaků. Jména uživatelů, skupin a aplikací musí být unikátní v rámci serveru, jména ostatních objektů jsou unikátní v rámci aplikace (schématu). Pokud objekt zadaného jména již existuje, dojde k chybě - nastane chybový sqlstate 40004 (KEY_DUPLICITY).

Přejmenovat lze jen ty objekty, ke kterým má uživatel právo modifikovat. Přejmenovat nejde objekty typu Fultextový systém.

Viz