602SQL-Úplná dokumentace Index  

Obnova databáze pomocí záložní kopie

Obnovení databáze ze zálohy

Databázový soubor lze obnovovat pouze tehdy, pokud nad ním právě neběží SQL server.

Obnovení lze provést ručně tak, že zálohu databázového souboru přemístíte do adresáře, kde se nachází databázový soubor, a přejmenujete ji na wb8.fil. Pokud je databázový soubor rozdělen do více částí, je nutno toto provést se všemi jeho částmi.

Jednodušeji lze obnovení provést pomocí Řídicího panelu. Vyberte příslušný server, ale nepřipojujte se na něj. Pomocí akce Správa databáze otevřete dialog a na záložce Správa vyberte zálohu a stiskněte tlačítko Obnovit!. Takto lze obnovovat pouze ze záložních kopií pojmenovaných standardním způsobem.