602SQL-Úplná dokumentace Index  

Podepření vážně poškozené databáze

I z databáze, které se dostala do takového stavu, že na ní nelze spustit server, je možné získat uložená data.

Stav vhodný pro podepření databáze se projevuje hlášeními jako Poškozen databázový soubor případně i Chybná verze serveru nebo se ztratí přidělená práva a není možné se nijak přihlásit. K této situaci může dojít například tehdy, pokud nějaký program přepíše část obsahu databázového souboru.

I v této situaci mohou však některé části dat v databázi být nepoškozené. Podepření databáze se pokusí uvést databázi do takového stavu, aby se šlo k serveru přihlásit, nepoškozená data exportovat a poté je přenést do nově vytvořené databáze.

Nepoužívejte podepírání databáze v situaci, kdy se server spustit sice dá, ale některá její část je poškozená nebo některá data scházejí. V tomto případě podepření nepomůže. Podepření nelze provést na šifrovaný databázový soubor.

Podepření poškozené databáze

Podepření lokální databáze lze provést pomocí Řídicího panelu. Vyberte příslušný server, ale nepřipojujte se na něj. Pomocí akce Správa databáze otevřete dialog a na záložce Správa stiskněte tlačítko Podepřít!. Po dvojím vážném varování se záchranná akce provede.

Restaurování databáze

Po úspěšném podepření databáze spusťte vývojové prostředí 602SQL s parametrem /B (upravte příkazovou řádku zástupce). Tento parametr zabrání případné kompilaci programu ve vnitřním jazyce při otevírání aplikace a tím i zápisu na disk.

Dále pak proveďte export definic objektů a dat z tabulek do souborů. Data doporučujeme exportovat ve vnitřním formátu. Je jistější exportovat jednotlivé komponenty každé aplikace než aplikaci jako celek, protože jedna poškozená komponenta zabrání exportu dalších komponent aplikace.

Nepokoušejte se do podepřené databáze cokoli zapisovat!

Po exportu všech objektů a dat, která se dají zachránit, vytvořte databázi znova.

Jsou-li programy 602SQL nepoškozeny, nemusíte je znova instalovat, ale stačí vytvořit databázi pomocí akce Vytvořit a registrovat lokální server z Řídicího panelu.

Po novém vytvoření je databáze prázdná a můžete do ní importovat data zachráněná z poškozené databáze.