602SQL-Úplná dokumentace Index  

Opravy poškozené databáze

Při provozu databáze může dojít z různých příčin k jejímu poškození. Kupříkladu ke ztrátě malého množství (nevyužité) diskové paměti dochází pokaždé, když je server nekorektně ukončen (např. resetováním počítače za běhu).

Proto je 602SQL vybaven nástroji, které dokážou nalézt a odstranit některé druhy chyb ve struktuře databáze. Opravování databáze lze vyvolat buď z řídicího panelu, akcí Systém / Nástroje / Konzistence databáze nebo z programu pomocí funkce (cd_)Database_integrity.

Akce Konzistence databáze otevře dialogové okno, v němž pomocí označovacích čtverců zvolíte, které druhy chyb vás zajímají. Pokud chcete chyby také opravit zatrhnete označovací čtverec Pokusit se opravit chyby. Poté stisknete tlačítko Start. Po nějaké době se zobrazí počet nalezených resp. opravených chyb.

Při opravování chyb:

Hledání chyb v rozsáhlé databázi i jejich opravování může být časově náročné.

Pro opravu prvních čtyř typů chyb musí být zamknut server - z toho důvodu se akce nespustí, pokud je někdo jiný (uživatel nebo samostatné vlákno) již přihlášen. Poslední dva typy chyb lze opravit i bez zamknutí serveru.