602SQL-Úplná dokumentace Index  

Automaticky přidělovaná práva

Při vzniku tabulek a vkládání záznamů 602SQL přiděluje některá práva automaticky.

Pokud uživatel založí tabulku, pak získá k datům ve všech záznamech této tabulky veškerá globální práva, tedy právo číst a přepisovat všechny sloupce, právo vkládat a rušit záznamy a právo poskytovat svá práva dalším subjektům.

Pokud uživatel vloží záznam do tabulky, která umožňuje přidělování práv na úrovni jednotlivých záznamů, pak získá k tomuto záznamu veškerá práva, tedy právo číst a přepisovat jeho sloupce, právo zrušit tento záznam a právo poskytnout práva k tomuto záznamu. Navíc, pokud to je v popisu práv k tabulce specifikováno, může (nebo nemusí) skupina EVERYBODY nabýt některých práv k tomuto záznamu - práva číst nebo přepisovat všechny sloupce nebo práva zrušit tento záznam.

Dále se automaticky přidělují práva standardním rolím.

Po importu aplikace proběhne automatické obsazení do rolí Administrator a případně Author.

Práva se interaktivně nastavují a zjišťují pomocí příslušných akcí na Řídicím Panelu nebo zde uvedenými postupy v jazyce SQL.