602SQL-Úplná dokumentace Index  

Rozhraní SDBC

SDBC (Star Database Connectivity) driver umožňuje pracovat s daty 602SQL serveru z kancelářského balíku OpenOffice.org pro Windows i Linux. Driver se nachází v balíčku 602sql-sdbc-x.x.x.zip, kde "x.x.x" je číslo verze driveru. Balíček je společný pro Windows i Linux. Samostatný balíček je možné stáhnout z firemního webu, nemusí být součástí základní instalace.

Základní informace

SDBC driver pro 602SQL 10.x je určen pro OpenOffice.org verze 2.x (v OpenOffice.org 1.x nebude funkční).

Interaktivní instalace / odinstalování driveru

Předpokládá se, že je instalován 602SQL a také OpenOffice.org. Při instalaci produktu 602Office (OpenOffice.org + 602SQL) na Windows se driver nainstaluje automaticky. Ruční instalace pomocí menu probíhá takto:

  1. Spusťte nějakou součást OpenOffice.org (např. Writer) a v menu zvolte Nástroje > Správce balíků
  2. V zobrazeném dialogu stiskněte tlačítko Přidat a nalistujte SDBC driver (tj. soubor 602sql-sdbc-x.x.x.zip)
  3. Driver se přidá do OpenOffice.org. Aby byl funkční, je ještě potřeba OpenOffice.org restartovat (včetně Rychlého spuštění OpenOffice.org ve Windows).

Pro odinstalování driveru slouží v dialogu Správce balíků tlačítko Odstranit.

Instalace driveru z příkazové řádky

SDBC Driver lze také do OpenOffice.org nainstalovat pomocí příkazové řádky. Využívá se k tomu program unopkg (na Windows unopkg.exe), který naleznete v podadresáři program adresáře instalace OpenOffice.org (ve Windows tedy například C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\unopkg.exe, např. v SUSE 10 je to /usr/lib/ooo-2.0/program/unopkg). Syntaxe příkazu je následující:

unopkg add [--shared] driver

parametr --shared - nepovinný parametr, při jeho použití se driver zaregistruje všem uživatelům (jinak se přidá pouze uživateli, který příkaz spustil)

parametr driver - udává název a cestu k SDBC driveru

Příklad použití ve Windows:

unopkg add --shared e:\SDBC\602sql-sdbc-2.0.0.zip

Odinstalování driveru z příkazové řádky

Syntaxe příkazu pro odinstalování driveru vypadá takto:

unopkg remove [--shared] driver

parametr --shared udává, zda se má odregistrovat driver instalovaný pro všechny nebo pro jednoho uživatele

parametr driver udává název SDBC driveru

Příklad použití:

unopkg add --shared 602sql-sdbc-2.0.0.zip

Napojení OpenOffice.org na 602SQL server

Po nainstalování SDBC driveru do OpenOffice je ještě potřeba napojit konkrétní 602SQL server a aplikaci (při instalaci produktu 602Office na Windows se napojení vytvoří automaticky). To se provádí vytvořením nové databáze v OpenOffice.org. Zvolte tedy Soubor > Nový > Databáze. Spustí se průvodce databází:

  1. V prvním kroku zvolte Připojit se k databázi a ze seznamu vyberte 602SQL (pokud není 602SQL v nabídce, neprovedla se správně instalace SDBC driveru).
  2. V druhém kroku zadejte URL datového zdroje ve tvaru Název_Databáze/Název_Aplikace, kde Název_Databáze je název 602SQL databáze, která je zaregistrována v 602SQL (je v seznamu databází v klientovi 602SQL), a Název_Aplikace je název aplikace, která má být otevřena a jejíž tabulky a dotazy se budou využívat (může obsahovat mezery i diakritiku). Název_Aplikace je nepovinný údaj - není-li uveden, pracuje se se všemi tabulkami a dotazy všech aplikací (kromě tabulek systémových). Není-li uveden Název_Aplikace, nesmí být za názvem databáze lomítko. Pokud Název_Databáze obsahuje znak lomítko (/), musí být název databáze uzavřen v obrácených apostrofech (`Název/Databáze`).
  3. Třetí krok průvodce slouží pro nastavení uživatelského jména pro přístup do vybrané databáze (pro anonymní přístup jméno nezadávejte).
  4. V posledním kroku zvolte Ano, zaregistrovat databázi a stiskněte tlačítko Dokončit. Pro vytvořené propojení je potřeba vytvořit nový soubor, o jehož název Vás na závěr průvodce požádá. Nyní, když si klávesou F4 (nebo z menu Zobrazit > Zdroje dat) zobrazíte průzkumníka zdrojů dat, bude zde vytvořené napojení na 602SQL databázi, s níž již můžete pracovat.

POZOR! mají-li být data z prostředí OpenOffice.org editovatelná, musí 602SQL tabulky obsahovat primární klíče!

POZOR! pevné dotazy vytvořené a uložené v aplikaci se v průzkumníkovi zdrojů dat (a i jinde) objevují mezi tabulkami. Dotazy v terminologii průzkumníka zdrojů dat jsou definice uložené v OpenOffice.org a nejsou ukládány do databáze. Z hlediska 602SQL nemají žádný praktický význam.

Logování aktivity SDBC driveru

V případě jakýchkoliv problémů s driverem je možné nechat vypisovat do textového souboru velké množství informací, které poslouží k následnému odhalení chyb. Pro Windows je postup následující:

Pro Linux je postup následující:

Dále je již postup shodný: