602SQL-Úplná dokumentace Index  

Nastavení bezpečnostní politiky databáze

Pokud je některá databáze provozována bez možnosti přístupu po síti a pokud k počítači s databází má fyzický přístup pouze jediná osoba, pak není nutno dělat žádná bezpečnostní opatření.

Pokud však databázi bude sdílet více uživatelů, pak je pro ní třeba zvolit určitou bezpečnostní politiku.

Po vytvoření uživatelských účtů v databázi následují tyto kroky:

  1. Zařazení některého uživatele do skupiny bezpečnostních správců.
  2. Zařazení jednoho nebo více uživatelů do skupiny provozních správců.
  3. Vyřazení anonymního uživatele ze skupin provozních, datových a bezpečnostních správců.

Další kroky provede uživatel přihlášený jako bezpečnostní správce:

  1. Rozhodnutí, zda se přihlášení k databázi bude přebírat z některého doménového serveru.
  2. Rozhodnutí, zda provozní správcové budou mít oprávnění zařazovat uživatele do své skupiny.
  3. Rozhodnutí, zda provozní správcové budou mít oprávnění zařazovat uživatele do vytvořených uživatelských skupin.
  4. Rozhodnutí, zda je potřeba vytvořit datového správce a případné zařazení některého uživatele do této skupiny.

Další možná nastavení vztahující se k bezpečnosti lze nalézt v popisu zabezpečení databáze proti útokům a v seznamu oprávnění jednotlivých správců.