602SQL-Úplná dokumentace Index  

602SQL Server Manager

602SQL Server Manager je nástroj, který umožňuje z jednoho místa:

Spouštění a zastavování serverů

Server Manager je společný pro všechny lokální SQL servery od verze 11. Vzdálené SQL servery, byť registrované na počítači, kde je spuštěný Server Manager, ovládat nelze.

V nabídce serverů jsou barevně odlišeny servery již spuštěné od serverů stojících. Nezáleží na tom, jakým způsobem byl 602SQL server spuštěn.

Spouštění serverů

Je-li spuštění SQL serveru podmíněno zadáním hesla (viz Ochrana databázového souboru) pro dešifrování dat, je nutno při spuštění zatržený checkbox Zadat heslo pro databázi - v pomocném okně pak zadáte potřebné heslo.

Má-li se SQL server spustit jako služba (service) na Windows nebo jako démon na Linuxu, musí se před spuštěním zatrhnout checkbox Spustit tento SQL server jako systémovou službu resp. Spustit tento SQL server jako démona na Linuxu. Aby mohla být tato akce proveditelná (aby byl checkbox aktivní), musí být 602SQL server příslušného jména zaregistrován jako služna (démon) v operačním systému. Registrace se provádí z Klientského vývojového prostředí v okně Správa databáze na záložce Služba / Démon.

Zastavování serverů

Běžící 602SQL server od verze 11 lze Server Managerem zastavit. Jsou-li v tomto okamžiku k serveru přihlášeni klienti, Server manager vydá varování a nechá uživatele rozhodnout, jestli server ukončit okamžitě a klienty odpojit nebo klientům připojeným přes TCP/IP (nejčastější způsob) otevřít varovné okno s upozorněním, počkat 60 sekund a teprve pokud se klienti neodpojí do této doby sami, odpojit je.

Pro ukončení serveru z Server manageru platí:

Informace o serveru

O běžícím serveru může Server Manager zjišťovat a vypisovat několik málo údajů. Pro každé získání údajů se Server Manager musí k serveru připojit (ale už ne přihlásit).

Lze zjistit tyto informace:

Pro překreslení informací stiskněte tlačítko Aktualizovat nyní. Zapsáním počtu sekund lze zadat interval automatického překreslování celého okna Server Manageru (včetně seznamu serverů i výpisu logu).

Výpis logu serveru

Pro každý běžící server lze sledovat výpis do základního logu serveru. Pro překreslení platí informace z předešlého odstavce.