602SQL-Úplná dokumentace Index  

Seznam serverů na Řídicím panelu

Okno Řídicí panel klientského prostředí nabízí seznam 602SQL serverů, ke kterým je možné se přihlašovat. Podle různých kritérií můžeme servery rozdělovat na lokální (na tomto počítači) a vzdálené (na jiném počítači připojeném pomocí sítě), spuštěné a nespuštěné (u vzdálených serverů se to nemusí vždy podařit zjistit) a na ty, k nimž je klient právě přihlášen či nikoliv. Vzájemné možné kombinace kritérií a jim odpovídající symboly ve stromu objektů jsou ukázány v následující tabulce:

lokální server, který není spuštěn; je však možné ho spustit současně s přihlášením (na Windows) nebo příkazem z popup menu Spustit server (na Linuxu)
vzdálený zaregistrovaný server, který není spuštěn a není možné se k němu přihlásit.
vzdálený zaregistrovaný server, u něhož není možno zjistit, je-li spuštěn či nikoliv (např. proto, že je za firewallem)
lokální server, který je spuštěn; je možné se k němu přihlásit
vzdálený zaregistrovaný server, který je spuštěn v síťovém režimu; je možné se k němu přihlásit. S touto značkou se objeví na Řídicím panelu i servery, které běží v lokální síti na standardním portu a nejsou přitom zaregistrovány. Na řídicím panelu se objevují postupně, jak se o nich klient dozvídá (Windows) nebo po provedení příkazu menu Překreslit Řídicí panel (Linux).
lokální server, k němuž je spuštěné klientské prostředí aktuálně přihlášeno
vzdálený server, k němuž je spuštěné klientské prostředí aktuálně přihlášeno

Zaregistrované 602SQL servery mají jména zapsaná tučným fontem, neregistrované běžící v lokální síti na standardním portu mají jména normálním fontem.

Symboly serverů nemusí vždy přesně odpovídat aktuálnímu stavu sítě - pomocí příkazu menu Překreslit Řídicí panel seznam zaktualizujete.

Klient může automaticky vyhledávat další neregistrované SQL servery spuštěné na standardním portu. Dokud klient z Řídicího panelu nevybere a nepřipojí se k nějakému serveru, klient je ve stavu, kdy prohledává síť a čeká na odpovědi SQL serverů. Nalezené servery se objeví v seznamu serverů pod názvem sestaveným z IP adresy a vlastního jména. Pomocí tlačítka Ping z dialogu Vlastnosti spojení na server lze vyzkoušet propojení s vybraným serverem. Provede se utilita PING na protější adresu a oznámí se výsledek.

K serveru se připojíte i odpojíte poklepáním na jeho jméno nebo příkazy z menu Spojení resp. z popup menu u vybraného serveru. Klientské prostředí může být v jednom okamžiku připojeno na několik SQL serverů.

Po přihlášení se k serveru se pod symbolem serveru objeví složka Systém a pod ní aplikace v databázi spravované tímto serverem.

Seznam subsekcí: