602SQL-Úplná dokumentace Index  

Jméno, adresa a identita serveru

Jméno a adresa serveru při připojování klienta na server

Pro klienta jsou dostupné servery, které:

Obvykle si klienti zaregistrují ty servery, s nimiž hodlají pracovat. Na Řídicím panelu vývojového klientského prostředí je přehled stavu zaregistrovaných serverů (tučný font) a serverů nalezených v síti (normální font). Ve dvou případech může být server dostupný i přesto, že to řídicí panel neindikuje:

Přejmenování serveru

Server lze přejmenovat lokálně i na dálku z Řídicího panelu, sekce Systém / Nástroje. Akce Přejmenovat server vyžaduje práva provozního správce a také přístupová práva k registru (na Windows) nebo k souboru /etc/602sql (na Linuxu). Server nelze přejmenovat, pokud by tím vznikla duplicita jmen serverů na počítači serveru nebo na počítači toho klienta, který provádí přejmenování.

Přejmenování serveru neznemožní přístup těm klientům, kteří jej mají zaregistrovaný pomocí jeho adresy. Znemožní přístup klientům, kteří hledají server pomocí původního jména.

Po přejmenování je nutno server restartovat.

Pro jméno serveru je rozhodující jeho registrace na tom počítači, na němž běží. Je-li databázový soubor přenesen na jiný server nebo je změněna registrace serveru, je obsah databáze přístupný pod novým jménem serveru.

UUID serveru

Každý server má unikátní identifikaci UUID, která určuje jeho identitu při přihlašování se klientů.

UUID serveru lze změnit stejným postupem jako jej přejmenovat. Tím se však zneplatí všechna přístupová hesla. Proto doporučujeme UUID měnit pouze v nově vytvořené prázdné databázi, v níž má anonymní uživatel administrátorská oprávnění. Postup, jak přenést uživatele na nový server - viz Export a import všech uživatelů.

K ověření, zda se klient připojuje na správný server, slouží certifikát serveru.